Strona domowa

Prawa autorskie

TEKSTY:

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).

Teksty wolno:

kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać

Pod pewnymi warunkami:

Uznanie autorstwa — należy podać nazwisko autora/autorki oraz informację, że dane zdjęcie pochodzi z serwisu domkifinskie.etnograficzna.pl wraz z linkiem do naszej strony;

Użycie niekomercyjne — nie wolno używać naszych zdjęć do celów komercyjnych;

Bez utworów zależnych – Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.

FOTOGRAFIE:

Zdjęcia autorstwa Jacka Wajszczaka wolno:

kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór, tworzyć utwory zależne

Pod pewnymi warunkami:

Uznanie autorstwa — należy podać nazwisko autora/autorki oraz informację, że dane zdjęcie pochodzi z serwisu domkifinskie.etnograficzna.pl wraz z linkiem do naszej strony;

Użycie niekomercyjne — nie wolno używać naszych zdjęć do celów komercyjnych;

Na tych samych warunkach — jeśli zmienia się lub przekształca nasze zdjęcia, lub tworzy inne na ich podstawie, można rozpowszechniać powstałe w ten sposób nowe materiały tylko na podstawie takiej samej licencji, jak ta na której my zamieściliśmy swoje zdjęcia.

POZOSTAŁE FOTOGRAFIE oraz PROJEKTY i INWENTARYZACJE:

Wszelkie pozostałe materiały zawarte na stronie www udostępniane są za zgodą ich autorów każdorazowo zaznaczonych na stronie – użycie wyżej wymienionych materiałów przez korzystających ze strony wymaga uzyskania odrębnej zgody ich autorów.

Jeśli chcesz zapytać o prawa autorskie i majątkowe, prosimy o kontakt: domkifinskie@gmail.com